Skip to main content

Supervision

Sail 259x390

Mine erfaringer med supervision er opbygget gennem en årrække på institutioner og i organisationer, primært med behandling af og tilbud til voksne med forskellige handicaps (herunder erhvervede hjerneskader, Multipel Sclerose, Parkinson samt rygmarvsskadede). Supervisionen gives individuelt eller i tværfaglig evt. monofaglig gruppe. 

Jeg lægger vægt på at præcisere behov, mål og forventninger ved start – og der er ingen ”faste standarder”, da min erfaring er, at behovene kan være meget forskellige. (for yderligere uddybning: se under: Værdier og Arbejdsformer).

Jeg superviserer desuden psykologer, som ønsker at opbygge grundlaget for autorisation eller specialistuddannelse. Dette er ligeledes organiseret både individuelt og i grupper.

Supervisionen kan enten være hos mig i klinikken (jeg har plads til en gruppe på op til 4 - 5 personer) eller på en given institution/arbejdsplads.

Psykolog Ingrid Lund

Egå Marina, Egå Havvej 21, 8250 Egå - CVR 19735591

Telefontid mandage, tirsdage og torsdage mellem kl. 12.15 og 13. Tlf. nr 4028 8372